Press "Enter" to skip to content

Представяне на MYP Personal Project 2016

Кулминацията на програмата MYP е Персоналният проект. На 23 юни учениците ни от 10 клас, MYP Year 5, представиха оригинално, овладяно и със самочувствие продуктите на своята
10-месечна работа в избрана от тях област.

Снимки от събитието може да разгледате на официалната ни Facebook страница.

Юри Карагьозов
Юри Карагьозов

Юри Карагьозов е преподавател по Digital Design в програмата Middle Years Programme (MYP) и Computer science в Diploma Programme (DP). "I am passionate about empowering all learners in school both teachers and students. I believe that sharing knowledge and experience is one of the most natural human activities."

View all posts