Press "Enter" to skip to content

About us

Здравейте и добре дошли в нашия блог!

Това е едно ново начинание за нас и ние истински се вълнуваме от положеното начало. Създадохме този блог, защото в Увекинд ние не просто преподаваме и учим, не просто се интересуваме от образование, четем, проучваме и търсим новите и интересни неща, свързани с преподаването и възпитанието, а истински живеем с всичко и във всичко, което правим.

На страниците на нашия блог ще споделяме с вас това, което ни вълнува, което вълнува децата, и родителите… Всичко, което ни харесва и не ни харесва, което ни тревожи или ни прави щастливи…

Ще се радваме ако успеем да развълнуваме и вас и да ви направим по един по-различен начин част от нашите идеи и размисли!

Нашата мисия е да създаваме и насърчаваме мислещи, отговорни и балансирани млади хора, отдадени на страстта си към ученето, и вдъхновени от предизвикателствата на постоянно променящия се глобален свят.

International School Uwekind създава подкрепяща и толерантна среда и прилага учебни програми, които дават възможност на всички членове на Увекинд общността да развиват своя потенциал и да изявяват своята индивидуалност и откривателски дух. Тази среда е широко отворена към ценностите и традициите на различните култури, като по този начин възпитава нашите ученици в активно отношение, разбиране и уважение към другите.

about-us-pix

От основаването си през 1997 година днес International School Uwekind расте с броя и възрастта на своите ученици. Историята на Увекинд започва през 1997 година със създаването на детската градина в малка и уютна къща на улица “Н. В. Гогол” в центъра на София. През 2001 година децата от детската градина продължават своето образование като първия випуск ученици в училище Увекинд. Естествено следва създаването на основната степен, а първият ни гимназиален клас започва обучението си през 2011 година.

Днес първите Uwekinder успешно следват мечтите си в различни краища на света и в България като отговорни граждани на света, а в момента в Увекинд учат и растат като свободни и самостоятелно мислещи личности повече от 300 деца.

Учебният следва три международни програми, провежда се в три самостоятелни сгради, а за качественото образование на учениците ни работи екип от повече от 50 висококвалифицирани преподаватели.

Ние в Увекинд се стремим да предлагаме модерно образование, което е в синхрон с най-успешните международни практики и затова наред с националните, работим и по международни прогами, които обхващат всички образователни степени:

  • Детска градина с 3 групи от две до петгодишни деца. В детската градина прилагаме държавните образователни изисквания както и собствени програми за ранно чуждоезиково обучение.
  • Началното училище обхваща класовете от предучилищен до 4 клас. В началната степен ние се придържаме към българската национална програма и IPC.
  • Основно училище – 5-7 клас – В основната степен ние работим съгласно държавните образователни изисквания. 5 клас е част от програмата IPC. Middle Years Programme (MYP) започва от 6 клас. В нея влизат както класовете 6 и 7, които са част от основната степен, така и гимназиалните класове 8, 9 и 10.
  • Гимназия – 8-12 клас. В гимназията ние прилагаме учебен план за интензивно чуждоезиково обучение. За международните програми гимназиалният курс е разделен на два етапа. MYP обхваща 8, 9 и 10 клас, а Diploma Programme (DP) 11 и 12 клас