Skip to content

Tag: ученик

The Flipped Classroom

Когато през 2004 двама американски учители Джонатан Бергман и Арън Самс експериментират с видео урок, който учениците да изгледат вкъщи преди учебния час, никой не е предполагал, че това ще се превърне в гореща тема в образованието по целия свят за години напред.

flippedclassroom

Първоначално идеята им хрумнала, когато много често техни ученици отсъствали от клас по различни причини и те трябвало да са сигурни, че децата ще имат възможност вкъщи да видят урока и да не го пропуснат. Така установили, че им се отваря доста време по време на учебния час за повече дейности, отколкото голяма част да е заета с преподаване.

Обърнатата класната стая е педагогически модел, който обръща традиционните методи на преподаване, така че типичното лекционно преподаване и писането на домашни работи се разменят. Това означава, че учителят “преподава” онлайн, извън класната стая, а работите, които учениците обикновено правят вкъщи, се премества в класната стая.

Учениците получават учебния материал извън клас, т.е. вкъщи обикновено чрез предоставени от учителя материали за четене или видео клипове и след това използват времето в клас да упражнят тези нови знания заедно със своите ученици и под ръководството на учителя чрез решаване на проблеми, обсъждане, дебати и т.н.

Теорията, която е в основата на Обърнатата класна стая, е тази за “активното учене”. Най-просто тя може да се дефинира така – всичко, което ангажира учениците в правене на нещата и да мислят за нещата, които те правят.

В подкрепа на активното учене и за да може да се натрупат трайни знания, учениците трябва:

 1. първо да развият стабилна основа от знания на базата на факти;
 2. да разберат как това знание се определя в рамките на определена концепция;
 3. и след това извлекат и използват тези познания в редица ситуации.

Обърнатата класната стая подкрепя този вид обучение, при което учениците откриват фундаментални понятия чрез онлайн четения, видео и дейности преди да дойдат в класната стая, и гарантира, че времето в клас ще им даде възможност активно да упражняват тези знания. Освен това, обратната връзка помага на учителя да разяснява знания и оборва погрешни схващания, така че да се гарантира, че учениците са в състояние да организират новите си знания по начин, който е по-достъпен за бъдеща употреба.

Как да обърна моята класна стая?

Има много различни начини учителя да обърне класната стая. Видео лекцията често се разглежда като “ключова съставка”. Най-често използвания метод е учителя предварително да запише кратко (10-15 минути) видео на ключови понятия или идеи или да предостави вече готово видео (което учениците да гледат онлайн вкъщи) и след това да използва времето в клас активно да изследват и прилагат тези концепции в реални житейски ситуации по един интерактивен начин.

Целта на подготовката извън клас е учителя да представи пред учениците новия материал, който насърчава развитието на фундаменталните знания (принципи, факти, понятия и т.н.) и разбиране, необходими за участие в по-високи познавателни задачи и прилагане на знанията в клас. Преди учебния час, учениците трябва да бъдат ангажирани в комбинация от следните задачи:

 • Гледане на видео (например, мини онлайн лекции) и четене на електронни материали;
 • Ангажиране в самостоятелни дейности (например, quiz);
 • Подготовка за задачи (tasks), които да се направят в учебния час;
 • Приготвяне на въпроси, които да зададе на учителя по време на часа;
 • Попълване на работни листове (които на случаен принцип учителя ще събере и ще оцени по време на час);
 • Работа по възложени мини задания.

Преди учебния час наред с учениците, и учителя трябва да извърши серия от дейности:

 • Възлага на учениците да прочетат материал, гледат видео или да направят някакво проучване;
 • Upload-ва кратки и ангажиращи клипове, слайдшоута, презентации, скрийнкастове, подкасти и т.н.
 • Създава онлайн дейности, свързани с материалите зачетене и гледане, например някакъв quiz, кратки въпроси, блог постове, мини задачи, работни листове (за обратна връзка в час);
 • Проектира работни листове, въпросници или мини проекти, които подготвят учениците за дискусии в час, дават възможност на учениците да получат формираща обратна връзка по време на часа.

Съвети за създаване на съдържание преди учебния час:

За да се осигури активното участие в клас, видео съдържанието трябва да бъде съчетано с някаква малка задача. Груповите задачи са отлична идея, тъй като те осигуряват активно учене и помогат за изграждане на сближаване между учениците.

Материалите и съдържанието, което учителя подготвя предварително не е задължително непременно да бъде направено чрез видео, въпреки че изследванията показват, че добре създадените видеа оказват голямо влияние върху учениците и учителите и те изразяват предпочитание към тях пред четене на текст за подготовка.

Съдържанието, което учителя подготвя предварително не трябва да бъде традиционна лекция.

8615353879_58a09c6cce_b

Какво се случва по време на час?

Целта на работата в учебния час е да се съсредоточи върху преработвателната част от ученето или усвояването на знания (синтезиране, анализиране, решаване на проблеми и т.н.), за да се задълбочи разбирането, повишаване на квалификацията и да даде възможност за прилагане на тези знания. Това е времето за практически дейности, които веднага се обсъждат със съученици и/или с учителя. Примери за дейности, които биха могли да се провеждат по време на часа, са:

 • Анализ на данните;
 • Дискусии в клас;
 • Ролеви игри;
 • Мини лекции в отговор на въпроси на учениците;
 • Problem-solving tasks (прилагане на знания в реални житейски ситуации);
 • Решаване на казуси и лабораторни упржнения;
 • Дискусии в малки групи / брейнсторминг;
 • Оценки/ревюта;
 • Симулации и експерименти;
 • Концептуални въпроси чрез анкети, които позволяват анонимни отговори от учениците и незабавно споделяне на данните с целия клас.

Какви са ползите от обръщане на класната стая?

Изследванията показват редица положителни резултати от прилагане на модела Flipped Classroom:

 • Повишена ангажираност и мотивация в учениците;
 • По-високи учебни резултати в сравнение с традиционните учебни методи;
 • Поддържа метапознанието;
 • Дава възможност за по-пълна обратна връзка;
 • Дава възможност за незабавно изясняване на погрешни схващания;
 • Подготвя учениците за различни задачи/изпити;
 • Улеснява взаимодействието между ученик и учител;
 • Обратна връзка се получава веднага в час;
 • По-богати и задълбочени дискусии в час;
 • Редуциране на нуждата от писмена обратна връзка извън клас;
 • Дава възможност на учениците да учат в техните собствени темпове в спокойна за тях среда;
 • Предлага гъвкави възможности за учене като учениците получават достъп до онлайн материали навсякъде и по всяко време;
 • Работата в час може да бъде персонализирана, за да отговори по-добре на нуждите на учениците;
 • Учениците могат да гледат и четат материалите вкъщи по няколко пъти преди часа, ако е необходимо;
 • Отговаря на технологичните нужди на учениците и подкрепя как учещия модерен ученик е  ангажиран с учебното съдържание;
 • Дава възможност за повече време, което да бъде използвано за правене на практически задачи от реалния свят и изследвания;
 • Учениците имат повече време за достъп до специализирани ресурси/оборудване по време на час;
 • Насърчава активното учене и окуражава ученика да бъде по-самостоятелен  в ученето.

Инструменти за обръщане на класната статия

Има стотици онлайн инструменти, които могат да бъдат използвани за създаване на Flipped Classroom. Достатъчно голям е и броят на безплатните такива.

Най-мощният от тези инструменти е Google Classroom. Ние в International School Uwekind активно я използваме вече от година. Чудесно са интегрирани всички услуги на Google – Docs, Sheet, Forms и т.н. Подготвям заедно с моите колеги статия за това как използваме Google Classroom в нашето училище ефективно в учебния процес и съвсем скоро ще я публикувам тук в блога си.

За създаване на видео може да се използва домашна камера дори и телефон. За създаване на различни подкастове чудесни решения са Screencast-o-matic и Screencastify. И двете платформи имат приложения за Google Chrome, което много улеснява работата на едно място.

Бихте могли да използвате и вече създадени видеа от YouTube, TED-Ed или TeachingChannel. В TED-Ed дори имате възможност да добавяте въпроси към видеото и/или части от него, на които учениците да отговарят. Vibby e платформа, където можете да разбиете на части видео от YouTube, да вмъквате коментари и бележки към тези сегменти и да покажете само тези части от цялото видео на учениците. Когато използвате видео от YouTube в клас вероятно ви дразнят разните реклами, подобни видеа и т.н. Има решение и на този проблем – платформата ViewPure ви дава възможност да покажете видеото без всички тези разсейващи елементи. Може да използвате bookmark button да изчистите видеото, когато сте в YouTube.

И не на последно място, социалните мрежи като Twitter, Facebook, Google+ също могат активно да бъдат използвани в тази посока.

А вие какво мислите за Flipped Classroom? Обърнахте ли вашата класна стая или възнамерявате да го направите или пък не сте склонни? Какви инструменти използвате вие? Ще се радвам да получа вашите мнения, коментари, допълнения и да дискутираме заедно за ползите или недостатъците.

***
Photo: Yuri Karagyozov / BY-NC-ND

Leave a Comment

Return student’s work w/ feedback in Google #Classroom

Today Google announced the addition of new functionality in Google Classroom. The teacher can now write comments when returning the work to the student. This possibility was requested by many of my colleagues, including me.

This opportunity I missed a lot so far. I strongly hope that the addition of new features to the platform will continue at a slightly faster pace.

Leave a Comment