Skip to content

Month: December 2015

Над 1 млрд.произведения под Creative Commons

Съвместната работа, споделяне и сътрудничество са движеща сила за човешката еволюция. Ако искаме да живеем в дигитален свят, който е справедлив, разнообразен, оживен, подтикващ и безопасен за всички, ние ще трябва да изберем да го направим по този начин. Ако този свят ще бъде достъпен, справедлив и пълен с иновации и възможности, той ще изисква нашето лидерство, за да се насърчават и защитават тези идеали. Nonprofit организацията Creative Commons основана през 2001, създаде правна и техническа инфраструктура, която е фундаментална за Мрежата, която познаваме и обичаме. (State of the commons, 2015)

В годишния си доклад 2015 State of the Commons организацията с гордост отбелязва, че споделените в интернет произведения под Creative Commons лиценз са повече от 1 млрд., като за последните 5 години бройката на тези произведения се е увеличила около три пъти.

Щастлив съм да науча още, че произведенията, маркирани под Public Domain лиценз, се увеличават с голяма скорост като за последните 12 месеца тази бройка се е удвоила. Това не може да не ме радва, защото активно работя за популяризиране и развиване на Отвореното образование (Open Education), което става все по-масово и набира скорост. Към днешна дата Отвореното образование в световен мащаб е спестило  174 млн.долара на ученици и студенти.

cc-pd

Дигитализирането на културата – осъзнаването, че в това има както бизнес, така и голям социален смисъл, накара големите музеи да отворят колекциите си и да ги споделят със света под Creative Commons или Public domain. Холандският музей Rijksmuseum е водещ в тази област.

***
References:

State of the commons (2015) Available at: https://stateof.creativecommons.org/2015/ (Accessed: 9 December 2015).

***
Graphics: State of the Commons report 2015 / CC – BY

Leave a Comment

More precise search in Google Drive

Those of you who are actively using Google Drive probably already noticed some improvement in demand. There have always been able to search for files on your virtual disk but Google added improvements to this search last week.

Developments related to refine the search by file type, modification date of the file, with whom file is shared. You can even search by e-mail address to find a file that is shared with you from this e-mail.

google-drive-search

The good news is that mobile applications offer this precise search. iOS users additionally have the ability to search for files without even opening the mobile application – directly from iOS search bar.

These new search capabilities should help students to quickly find files, no matter what device used. The searching files by e-mail address should be especially useful for students who have a lot of files shared with them cooperation in their accounts in Google Drive.

***
Images: Yuri Karagyozov / BY-NC-ND

Leave a Comment

Technology Integration to Transform Learning

Технологиите вече са естествена част за увеличаване на производителността и ефективността на работното място. Широка гама от дигитални инструменти все повече се използва в училищата, за да подкрепят и подобрят ученето. Ефективната интеграция на технологиите може да мотивира учениците, да насърчи иновативни мислене и умения за критическо мислене, да подобри обучението и повиши техните постижения.

school-299096_1920

Технологиите са ключов елемент в работната среда. Да си готов за работа в днешно време означава да превърнеш информацията в знание чрез търсене в Интернет и проучване, разработване на ефективни мултимедийни презентации и безпроблемно използване на дигитални инструменти, за да сътрудничиш при решаване на различни проблеми.

Съществуват достатъчно много безплатни дигитални инструменти, които да ангажират учениците да мислят критически. Условно могат да бъдат разделени на 6 категории: уеб базирани ресурси, платформи за събиране на данни и получаване на резултати, уеб табла, споделяне на потребителски екран (screencasting), интерактивни плакати и снимки, и инфографики (infographics).

Web-Based Presentations

Има много безплатни уеб-базирани ресурси за създаване на интерактивни презентации или видеа от снимки като Animoto, Capzles, WeVideo, Emaze и PhotoPeach. Тези платформи са лесни за употреба и с тях може да се създават висококачествени клипове за сравнително кратко време.

Ето няколко практически приложения на такъв тип платформи, за да подпомогнат учениците в развиване на уменията им за критическо мислене:

 • Учениците изследват причините защо повечето тийнейджъри не участват активно в граждански акции и подготвят убедителна презентация, с която да мотивират съучениците си да бъдат активни. Това представяне може да бъде инкорпорирано в основния поток от училищни новини, например в училищния вестник или Newsletter.
 • След анализ на въздействието, което оказват върху света няколко известни учени, учениците могат да разработят представяне на един от тях, който смятат, че има най-голям принос. След като изгледат презентациите, съучениците им оценяват силата на доказателствата в подкрепа на твърденията им.
 • Учениците избират една книга и създават онлайн презентация, която убеждава съучениците им, че четенето на книгата “ще промени живота им.” Презентации са качени на интернет страницата на училището или в Youtube канала на училището, така че те могат да бъдат гледани в часове за насърчаване на четенето. След като класовете прегледат презентациите, учениците са питани за това коя книга сега те ще искат да четат, като резултат от въздействието на презентациите.

Online Pooling

Събирането на мнения е начин да се засили ангажираността на учениците и да се получава ценна обратна връзка. Някои безплатни платформи като GoSoapBox и Poll Everywhere са изключитилно полезни за това. Учителите могат да направят уроците по-интерактивни чрез увеличаване на нивото на ангажираност на учениците като част от формиращото оценяване. За по-сложни проучвания, които биха могли да включват публикуване на въпроси с повече от един възможен отговор или като се използват различни формати на въпроси, подходящи са платформи като Survey Monkey и Google Forms. Ето и няколко примера как може учениците да използват тези инструменти, за да увеличат производителността си:

 • Учениците проучват някакъв местен проблем и разработват приложими варианти за неговото решаване. След това анкетират преподавателите си, съучениците си и членовете на общността за тяхното мнение, относно разработените решения. След това проучват и анализират данните, правят съответните изводи и представят резултатите пред общността.
 • Учениците възпроизвеждат национална анкета в тяхната общност и след това сравняват двете множества данни.

Web Mind Maps or Digital Walls

Всеизвестно е, че Мисловните карти са мощен инструмент за визуализиране на идеи. Уеб базираните мисловни карти или Witeboards могат да изглеждат като информационни табла или графични органайзери. Информация може да се сортира и да се категоризира и след това преработи или разглежда по-късно. С Padlet и Lino стените изглеждат като информационни табла и потребителите могат да поставят цифрови лепящи се листчета с текст, снимки, или интернет връзки. Публикациите могат лесно да се местят, да се сортира и подрежа информацията в категории. Bubbl.us, Popplet и MindMup са по-добри инструменти за последователно представяне на  информация и/или показване на причинно-следствените връзки. Тези инструменти са много полезни, когато се брави брейнсторминг или анализиране на информация. Когато мислите и новите идеи са представени, могат да се правят връзки между тях. Освен това, с тези онлайн инструменти, групи ученици могат да си сътрудничат и да работят по един борд от различни места и по различно време. По-долу са изброени няколко начина за използване на тези онлайн инструменти:

 • Учениците използват онлайн мисловна карта, за да изобразят множеството причини защо един герой, в книгата, която четат, всъщност е злодей, според тях.
 • Учениците създават мисловна карта, която да показва множеството ефекти, когато правителство например решава да приеме по-строги закони за опазване на околната среда.
 • Студентите, които са в групи публикуват на един “борд” името и обосновката за това, кой според тях е герой по време на Втората световна война. На този “Борд”, членовете на групата коментират един на друг публикациите си и група от подобни идеи едновременно и отбелязват коментари и имат възможност за задаване на въпроси.

Screencasting

Друг начин да се ангажират учениците в обучението е чрез screencasting. Учениците могат да записват екрана на компютъра, като едновременно с това записват аудио наратив. Подходящи за целта са технологии като Jing и Screencast-o-matic. Има и две лесни за използване приложения, които също записват потребителски екран и аудио едновременно – ShowMe и Explain Everything. Едно от предимствата на този вид технологии е, че учениците могат да прецизират представянето си докато практикуват своите презентационни умения няколко пъти, докато представят най-добрия запис. По-долу може да видите някои идеи за използване на screencasting:

 • В групи, учениците създават задача от реалния живот, използвайки наученото по математика. Използвайки Screencasting те показват как са решили задачата (проблема). Учениците преглеждат презентациите на съучениците си като удостоверяват, че уменията по математика са правилно приложени.
 • Учениците в групи създават презентация в която обсъждат проблеми, поставени в наскоро четен текст. Те могат да използват screencasting, за да записват своите презентации. Групите преглеждат презентациите си и дебатират, поставят въпроси един към друг.

Interactive Posters & Images

Традиционното табло за плакати вече може да бъде заменен с нов набор от дигитални инструменти за показване на плакати и снимки. Тези технологии помагат на учениците да проектират сложни, дигитални постери за кратко време и които може бързо да бъдат споделени. Платформи като Glogster EDU са специално предназначени за училища. Учителите могат да създадат акаунт на даден клас и учениците могат да създават плакати, които включват видео, изображения и текст. Друга подобна технология е Smore. Платформата може да се използва, за да се създават както дигитални постери, така и бюлетини. Освен това, изображенията могат да станат интерактивни с помощта на технология, наречена ThingLink. Тази технология позволява на потребителя да направи изображението интерактивно чрез добавяне на интернет връзки, видеоклипове или текст. Примери за използване на такива технологии в класната стая са дадени по-долу:

 • Учениците избират изображение, което представлява метафора за герой в даден текст и добавят линкове, за да обяснят връзките. Например, един ученик избира една картина на див кон и добавя надписи към изображението, с които представя приликите между това как конят изглежда и постъпва и как героя в книгата изглежда и постъпва.
 • Учениците представят изображение и обясняват как той показва нещо, което е научно невъзможно.

Infographics

Инфографиките са визуално представяне на информация или данни, с цел представянето на информацията в сбит и подреден вид. Съществуват онлайн платформи, с които могат да се създават инфографики, например Easel.ly, Piktochart. Тези сайтове имат голям набор от фонове и теми, които могат да бъдат променени, за да отговарят на целта на задачата. В допълнение, учениците могат да споделят своите продукти с другите чрез социалните мрежи. Учениците могат да използват тези технологии за обобщаване на информация, или да убеждават читателите. Има няколко начина, по които които учителите могат да използват инфографики в класната стая:

 • Учениците създават инфографика, с която да убедят другите да прочетат любимата им книга. Инфографиките са изложени в училище или публикувани, за да насърчат и други ученици да вземат и прочетат тези книги от библиотеката на училището.
 • Учениците могат да съставятинфографика, с която да убедят местния бизнес да инвестира в тяхната общност.
 • Учениците изследват спорна научна тема. Те проектират инфографика, като стратегически избират подходящи данни и визия, за да убедят обществеността да приеме тяхната позиция по въпроса.

Дигиталните технологии са инструмент, който може ефективно да се включи в учебния процес и да подпомогнат решаването на житейски проблеми и развитието на критическото мислене в учениците.

Учителите могат да включват ефективно интегриране на технологии чрез използване на инструменти като уеб базирани инструменти, за да помогнат и да подготвят учениците да бъдат успешни работещи и учещи.

Статията остава отворена и ще се радвам да чуя вашите предложения по темата.

Bibliography

Gordon, D. (2011) ‘Return to Sender’, THE Journal, 38(4), pp. 30–35.

International Society for Technology in Education (2007) ISTE standards for students. Available at: http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf.

Martinez, M. (2014) ‘Deeper learning: The new normal’, AdvancED, Available at: http://www.advanc-ed.org/source/deeper-learning-new-normal (Accessed: 1 December 2015).

***
Изображение: CC0 Public Domain

Leave a Comment