Skip to content

Tag: будители

Защо учител?

Празници 🙂 Празници 🙁 Празници!!!

Празничната култура е едно от най-интересните неща – да се зарови човек в него и да потъне в размисли. Празниците изконно са били свързани с природния календар, а причините за възникването им са дълбоко прагматични – начало на полската работа, прибирането на реколтата, начало или край на трудовия цикъл.

Leave a Comment

Моите учители – Uwekinder мисли за Uwekind будители

(уловени, събрани и подредени от Аглика Дамаскова)

Leave a Comment